Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een therapie welke gericht is op het behandelen en voorkomen van klachten, die het gevolg zijn van een onjuist houdings– en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Mensen voeren allerlei bewegingen uit. Ze gaan liggen, zitten, staan of lopen. Ze tillen, bukken en springen. Bij al deze bewegingen worden niet altijd dezelfde spieren op dezelfde manier gebruikt en in dezelfde mate. Het bewegen gebeurt vaak onbewust en op deze manier neemt iedereen zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten aan, wat niet altijd de goede zijn.

De basisgedachte van oefentherapie Cesar is:

dat er een optimaal houdings- en bewegingspatroon is aan te wijzen dat iedereen goede houdings- en bewegingsgewoonten kan ontwikkelen via een gericht leerproces Bewegingen worden “goed” genoemd als o.a. spieren daarbij optimaal samenwerken en daarbij de gewrichten op de juiste manier worden belast.
Het doel van oefentherapie Cesar is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen er wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden. Ook wordt er rekening gehouden met de situatie waarin een ieder zich bevindt (leef – en beroepsomstandigheden).

Oefentherapie Cesar heeft ook een preventief karakter. Dit geldt vaak vooral voor de jeugd. Zij zijn in de groei en om klachten op latere leeftijd te voorkomen, kan er tijdens de groei al aan het houdings- en bewegingspatroon gewerkt worden.

U kunt zowel met als zonder verwijzing van een (huis)arts bij onze praktijk terecht. De behandelingen worden vergoed door uw aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen er vergoed worden, kunt u nagaan bij uw eigen verzekering.

Oefentherapie Cesar bij Kinderen

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag.
Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Maar niet altijd gaat het bewegen vanzelf. Het springen kan lastig zijn, of juist werken met kleine voorwerpen. Het kind kan dan de moed verliezen en kan het zelfvertrouwen minder ontwikkelen.

Bij een vermoeden van een motorisch probleem kan het kind door een specialist of huisarts doorverwezen worden. Dan wordt er eerst een sensomotorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek komen alle onderdelen van de motoriek aan de orde:

  • motorische ontwikkelingsfase
  • evenwicht
  • grove motoriek
  • oog-/handcoördinatie
  • fijne motoriek
  • lichaamsschema
  • tijd-/ruimte-oriëntatie
  • houding en beweging