Fysiotherapie Ridderkerk

Fysiotherapie

Deskundige van ons dagelijks bewegen.

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen.

Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt.

Uw fysiotherapeut van Fysiotherapie Ridderkerk adviseert, behandelt en begeleidt. Afhankelijk van uw situatie gaat u naar een fysiotherapeut in een eigen praktijk of in een zorginstelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardenhuis of verpleeghuis). In sommige gevallen komt de fysiotherapeut bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer.

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.

De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen.

Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.


Fysiotherapie Ridderkerk

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn of haar opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Tijdens een behandeling (na uitvoerig onderzoek) maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten.

De manueel therapeut probeert de opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties (ook wel ‘kraken’ genoemd).
De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.


Fysiotherapie Ridderkerk

Kinder fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut van Fysiotherapie Ridderkerk helpt spelenderwijs kinderen die door verschillende oorzaken problemen ondervinden in de motorische ontwikkeling.

In onze praktijk zijn kinderen van elke leeftijd welkom. U kunt door middel van een verwijzing van een arts of specialist, op advies van school of op eigen initiatief (zonder verwijzing) contact met ons opnemen.
Bij de eerste ontmoeting zullen wij middels een gesprek en een uitgebreid onderzoek de problemen die het kind in het bewegen ondervindt in kaart brengen, waarna besloten wordt of behandeling gewenst is. De ouders, leerkrachten, huisarts, logopedist, ergotherapeut en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol.

Enkele voorbeelden van behandelindicaties zijn:

Zuigelingen
Peuters, kleuters en het schoolkind
Tieners
Sensorische Integratie

Bij Fysiotherapie Ridderkerk kunnen ook kinderen met functiestoornissen van de bekkenbodem bij ons behandeld worden. Houdt u hiervoor de website in de gaten.


Fysiotherapie Ridderkerk

Zuigelingen

Bij baby’s kunnen zich al problemen voordoen, waarover u zich zorgen maakt. Er kunnen signalen zijn, die mogelijk wijzen op een sensomotorisch probleem. Te denken valt aan te weinig spierspanning of juist te veel (overstrekken), veel onrust, niet willen gaan slapen en veel huilen. Ook kunnen baby’s een voorkeurshouding van het hoofdje ontwikkelen, eventueel gepaard gaande met een afvlakking van de schedel.

U kunt bij ons ook terecht voor een Plagiocephalometrie (PCM). De PCM is een meetmethode om de eventuele afplatting en/of asymmetrie van de schedel bij zuigelingen met een voorkeurshouding te meten. Het is een normering en evaluatief meetinstrument om de afwijkingen in kaart te brengen.

 • voorkeurshouding
 • plagiocephalometrie (afplatting van het hoofdje)
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • plexus brachialis laesie

Fysiotherapie Ridderkerk

Peuters, kleuters en het schoolkind

Peuters, kleuters en het schoolkind kunnen moeite hebben met het aanleren van bepaalde motorische vaardigheden zoals de grof motorische bewegingen (bijvoorbeeld veel vallen tijdens het buitenspelen of de gymles of niet kunnen huppelen, hinkelen, touwtjespringen of fietsen) en/of de fijn motorische bewegingen (bijvoorbeeld onduidelijk schrijven, moeite hebben met knippen en of het openen van knoopjes en ritsen). Maar denk ook aan een slechte houding of concentratieproblemen. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een onderliggende ziekte of aandoening of een ontwikkelingsachterstand.

 • motorische ontwikkelingsachterstand (moeite hebben met grove of fijn motorische vaardigheden)
 • schrijfproblemen
 • tenenlopen en afwijkende looppatronen
 • ADHD
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)

Fysiotherapie Ridderkerk

Kinderfysiotherapie: Tieners

Kinderen in de groeispurt en tieners kunnen ook houdingsproblemen krijgen, al dan niet met klachten. Kinderen van deze leeftijd zitten steeds meer; op school, achter de computer, bij tv kijken. En je hoeft maar om je heen te kijken en het valt al snel op dat de meeste kinderen/tieners geen goede zithouding hebben. Het wordt al snel raar gevonden om goed rechtop te zitten, als de halve klas onderuit gezakt zit.

Maar toch komen rugklachten en hoofdpijnklachten steeds vaker voor op al jonge leeftijd. Onze praktijk beschikt over een behandelkamer die volledig voor kinderen is ingericht en daarnaast hebben wij ook een oefenzaal waarin we kinderen individueel oefentherapie aanbieden.

 • hoofdpijn
 • pijn bij bewegen en sportblessures
 • ademhalingsproblemen: bijv. astma of hyperventileren
 • hersenletsel t.g.v. een ongeval

Fysiotherapie Ridderkerk

Sensorische Integratie

Sensorische informatieverwerking is een hele mond vol, maar betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’: horen, proeven, ruiken, voelen. Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Ze hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat kan zich uiten in hun gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld heel onhandig, worden snel boos of hebben moeite met aanraking, beweging en balans. Maar het kan hun gedrag ook op heel andere manieren beïnvloeden.

Er zijn er de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken.


Fysiotherapie Ridderkerk

Kaakfysiotherapie

Wat is Kaakfysiotherapie?
De Kaakfysiotherapeut (orofaciale fysiotherapeut) is een klinisch specialist voor gezondheidsproblemen die een relatie hebben met functie-stoornissen en bewegingsbeperkingen in het hoofd- en halsgebied in het algemeen en in het kauwstelsel in het bijzonder.

Het specialisme kenmerkt zich binnen de fysiotherapie door het analyseren, interpreteren en behandelen van complexe gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van gewrichts-, spier en neurogene stoornissen in het hoofd- en halsgebied, specifiek in het kauwstelsel.

Na interpretatie van de klachten kunnen adviseren/informeren, mobiliseren, pijnverminderende / ontspannende technieken en het helpen bij het afleren van verkeerde mondgewoontes belangrijke aspecten zijn tijdens de behandeling ervan.

Wanneer kunt u bij een kaakfysiotherapeut terecht?
U kunt bij een kaakfysiotherapeut van Fysiotherapie Ridderkerk terecht met klachten van het kaakgewricht en klachten in het hoofd-hals gebied. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende klachten en symptomen:

 • a-symmetrische en/of beperkte mondopening al dan niet na een operatie
 • geluiden van het kaakgewricht (vb. knappen/kraken) die ontstaan cq. veranderen bij het kauwen of het bewegen van de onderkaak
 • klachten van de kauwspieren, denk hierbij aan kramp, pijn en/of een vermoeid gevoel.
 • pijnklachten rond het kaakgewricht
 • Een afspraak kan gemaakt worden zonder verwijzing van de huisarts, tandarts of kaakchirurg.

Fysiotherapie Ridderkerk

Oefengroep COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem).

Deze longaandoeningen ontstaan door (mee)roken of werken in een omgeving met bijvoorbeeld veel steen– en metaalstofdeeltjes in de lucht. Ook kan luchtverontreiniging of erfelijkheid een rol spelen.

De klachten openbaren zich meestal na het 40ste levensjaar. Typerend zijn de benauwdheid, hoesten, slijmopgeven en piepende ademhaling. De COPD-patiënt heeft vaker luchtweginfectie. De klachten verergeren bij inspanning.

De fysiotherapeut kan u helpen te leren effectief slijm op te hoesten, u beter te leren ademhalen en u helpen uw conditie te verbeteren/op peil te houden. Men zal zich beter gaan bewegen waardoor de klachten verminderen.

COPD en fysiotherapie.

De COPD-oefengroep heeft een individueel trainingsprogramma ter verbetering van de conditie en eventueel specifieke oefeningen voor been-, rug-, arm en ademhalingsspieren. Men traint met een eigen programma in uw eigen tempo: 1 of 2 per week, desgewenst ‘s ochtends of ‘s middags.

Maandag10.00 tot 11.00 uur
 11.00 tot 12.00 uur
 12.00 tot 13.00 uur
  
Dinsdag10.30 tot 11.30 uur 
 13.00 tot 14.00 uur
  
Donderdag10.00 tot 11.00 uur
 11.00 tot 12.00 uur
 12.00 tot 13.00 uur
 13.00 tot 14.00 uur
  
Vrijdag10.30 tot 11.30 uur

Fysiotherapie Ridderkerk

Oefengroep CVA

CVA (Cerebrovasculair accident) is de medische term voor een beroerte. Cerebrovasculaire accidenten worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA’s (hersenbloedingen) en niet-bloedige CVA’s (herseninfarcten).

Welke verschijnselen optreden is afhankelijk van de plaats van de beroerte. De verschijnselen worden na een paar weken tot maanden minder. Toch kunnen de restverschijnselen ernstig zijn. Dit alles verschilt van persoon tot persoon. De meest voorkomende verschijnselen zijn:

 • verlamming van één helft van het lichaam (bij CVA in de linkerhersenhelft ? verlamming in rechterlichaamshelft, en andersom).
 • spasticiteit en spasme van één helft van het lichaam of een been of arm.
 • blindheid aan één kant. Ook dubbelzien aan één kant komt voor.
 • geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, gebrek aan initiatief/interesse
 • epileptische aanvallen van het gehele lichaam of een gedeelte van het lichaam
 • vermoeidheid
 • moeilijkheden met kauwen/slikken/praten door verlamming van spieren in de mond
 • problemen met taal (schrijven, spreken (afasie), begrijpen, lezen)
 • gedragsverandering
 • duizeligheid, verstoord evenwicht
 • incontinentie
 • plotseling opzettende zeer hevige hoofdpijn.
 • CVA en fysiotherapie.

De fysiotherapeut kan vooral helpen om de lichamelijke problemen te verminderen. Door zijn/haar begeleiding, advies en oefeningen leert u daarnaast om te gaan met uw beperkingen. Verder kan de fysiotherapeut ook de mensen in uw directe omgeving adviseren.

Shockwave bij spasticiteit na cva of bij MS

Shockwave therapie bij spasticiteit kan op korte en langere termijn veel effect hebben. Werking en Voordelen zijn: het onbehaaglijke gevoel in de spastische spieren te verminderen en verbetering in mobiliteit en dus gebruik van de aangedane spieren , waardoor de tegelijk toegepaste oefentherapie sterke vooruitgang laat zien.

Trainingstijden
Dinsdag 14.00 tot 15.00 uur