Oefengroep CVA

CVA (Cerebrovasculair accident) is de medische term voor een beroerte. Cerebrovasculaire accidenten worden grofweg ingedeeld in bloedige CVA’s (hersenbloedingen) en niet-bloedige CVA’s (herseninfarcten).

Welke verschijnselen optreden is afhankelijk van de plaats van de beroerte. De verschijnselen worden na een paar weken tot maanden minder. Toch kunnen de restverschijnselen ernstig zijn. Dit alles verschilt van persoon tot persoon. De meest voorkomende verschijnselen zijn:

 • verlamming van één helft van het lichaam (bij CVA in de linkerhersenhelft ? verlamming in rechterlichaamshelft, en andersom).
 • spasticiteit en spasme van één helft van het lichaam of een been of arm.
 • blindheid aan één kant. Ook dubbelzien aan één kant komt voor.
 • geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, gebrek aan initiatief/interesse
 • epileptische aanvallen van het gehele lichaam of een gedeelte van het lichaam
 • vermoeidheid
 • moeilijkheden met kauwen/slikken/praten door verlamming van spieren in de mond
 • problemen met taal (schrijven, spreken (afasie), begrijpen, lezen)
 • gedragsverandering
 • duizeligheid, verstoord evenwicht
 • incontinentie
 • plotseling opzettende zeer hevige hoofdpijn.
 • CVA en fysiotherapie.

De fysiotherapeut kan vooral helpen om de lichamelijke problemen te verminderen. Door zijn/haar begeleiding, advies en oefeningen leert u daarnaast om te gaan met uw beperkingen. Verder kan de fysiotherapeut ook de mensen in uw directe omgeving adviseren.

Shockwave bij spasticiteit na cva of bij MS

Shockwave therapie bij spasticiteit kan op korte en langere termijn veel effect hebben. Werking en Voordelen zijn: het onbehaaglijke gevoel in de spastische spieren te verminderen en verbetering in mobiliteit en dus gebruik van de aangedane spieren , waardoor de tegelijk toegepaste oefentherapie sterke vooruitgang laat zien.

Trainingstijden
Dinsdag 14.00 tot 15.00 uur