Oefengroep hartrevalidatie

Bijna 1 miljoen Nederlanders is hart- of vaatpatiënt. Naar verwachting zijn er in 2020 1,3 miljoen patiënten. Bijna 10% van de Nederlandse bevolking.

Het hart is een holle spier die door zich samen te trekken bloed door het lichaam pompt. Hij heeft vier afzonderlijke, door kleppen gescheiden, kamers. Ze vormen samen twee pompen die de long- en lichaamscirculatie op gang houden.

Er kunnen problemen ontstaan in het functioneren van het hart. Vele factoren kunnen van invloed zijn op het al dan niet goed werken van het hart. Risicofactoren in de leefstijl zijn o.a. roken, de hoogte van uw bloeddruk en cholesterolgehalte, diabetes, overgewicht en langdurige stress.

Hartziekten en fysiotherapie
Wanneer er bij uw hartziekte een operatie noodzakelijk is, breekt daarna een periode van herstel en revalidatie aan. Het revalideren kan plaatsvinden in het ziekenhuis waar u geopereerd bent, maar kan ook in deze praktijk (bij u in de buurt). Mensen kunnen bij ons o.a. komen revalideren na het doormaken van een hartinfarct (myocardinfarct), na het plaatsen van een of meerdere bypass(es) of na een hartklepoperatie. U dient hiervoor een verwijsbrief van uw specialist (cardioloog) mee te brengen. In principe worden de behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wanneer u zich aanmeld in onze praktijk volgt eerst een intake gesprek waarin we uw lichamelijk en psychische gezondheidstoestand, uw mogelijkheden en beperkingen en uw persoonlijke wensen in kaart gaan brengen.
Vervolgens stellen we een individueel trainingsprogramma samen, afgestemd op uw mogelijkheden, wensen en doelen. Deze zullen we regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen.

Uw trainingsdoelen kunnen zijn:

  • uw algehele conditie verbeteren
  • uw spieren versterken
  • uw zelfvertrouwen herwinnen
  • uw lichamelijke mogelijkheden en beperkingen/ grenzen leren kennen
  • uw (bewegings) angst reduceren

Tijdens de training draagt u een hartslagmeter en controleren we regelmatig uw bloeddruk en saturatie (percentage zuurstof in het bloed).

Maandag15.00 tot 16.00 uur
 
donderdag15.00 tot 16.00 uur