Peuters, kleuters en het schoolkind

Peuters, kleuters en het schoolkind kunnen moeite hebben met het aanleren van bepaalde motorische vaardigheden zoals de grof motorische bewegingen (bijvoorbeeld veel vallen tijdens het buitenspelen of de gymles of niet kunnen huppelen, hinkelen, touwtjespringen of fietsen) en/of de fijn motorische bewegingen (bijvoorbeeld onduidelijk schrijven, moeite hebben met knippen en of het openen van knoopjes en ritsen). Maar denk ook aan een slechte houding of concentratieproblemen. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn een onderliggende ziekte of aandoening of een ontwikkelingsachterstand.

  • motorische ontwikkelingsachterstand (moeite hebben met grove of fijn motorische vaardigheden)
  • schrijfproblemen
  • tenenlopen en afwijkende looppatronen
  • ADHD
  • DCD (Developmental Coordination Disorder)