Zuigelingen

Bij baby’s kunnen zich al problemen voordoen, waarover u zich zorgen maakt. Er kunnen signalen zijn, die mogelijk wijzen op een sensomotorisch probleem. Te denken valt aan te weinig spierspanning of juist te veel (overstrekken), veel onrust, niet willen gaan slapen en veel huilen. Ook kunnen baby’s een voorkeurshouding van het hoofdje ontwikkelen, eventueel gepaard gaande met een afvlakking van de schedel.

U kunt bij ons ook terecht voor een Plagiocephalometrie (PCM). De PCM is een meetmethode om de eventuele afplatting en/of asymmetrie van de schedel bij zuigelingen met een voorkeurshouding te meten. Het is een normering en evaluatief meetinstrument om de afwijkingen in kaart te brengen.

  • voorkeurshouding
  • plagiocephalometrie (afplatting van het hoofdje)
  • huilbaby
  • billenschuiver
  • plexus brachialis laesie