Sensorische Integratie

Sensorische informatieverwerking is een hele mond vol, maar betekent eigenlijk niet meer dan ‘zintuiglijk’: horen, proeven, ruiken, voelen. Bij sommige kinderen werken de zintuigen niet goed samen. Ze hebben dan sensorische informatieverwerkingsproblemen. Dat kan zich uiten in hun gedrag. Ze zijn bijvoorbeeld heel onhandig, worden snel boos of hebben moeite met aanraking, beweging en balans. Maar het kan hun gedrag ook op heel andere manieren beïnvloeden.

Er zijn er de zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken.